» Zarejestrowanych: 42821         » Zarejestrowanych dziś: 0         » Aktywnych serwerów: 5         » Graczy online:
» Baza wiedzy
» Serwery publiczne
» Serwery testowe
» Nasze bannery
Regulamin
Regulamin serwisu ServHost.pl
§ 1 - Definicje
ServHost - Firma o numerze NIP 7162769266 oraz numerze REGON 060506951 z siedzibą przy ulicy Kołłątaja 47/35 w Puławach wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem EDG 13019/09 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Puławy.
Usługo odbiorca - Osoba korzystająca z usług serwisu internetowego ServHost.pl na podstawie zawartej umowy w formie elektronicznej.
Umowa elektroniczna - Umowa w formie elektronicznej zawarta za pośrednictwem serwisu internetowego ServHost.pl między firmą ServHost a usługo odbiorcą.
Serwer - Program udostępniany przez firmę ServHost uruchomiony na podstawie zawartej umowy w formie elektronicznej.
Serwer rodzaju prywatnego - Serwer zabezpieczony na stałe hasłem dostępu wymaganym przy próbie połączenia się z serwerem.
Cennik - Wykaz aktualnych cen usług serwisu internetowego ServHost.pl.
Wirtualny portfel - Udostępniona w serwisie internetowym ServHost.pl usługa dająca możliwość gromadzenia wirtualnych środków płatności w celu zakupu, przedłużenia ważności lub zmiany parametrów usług oferowanych w serwisie internetowym ServHost.pl.
§ 2 - Opis oraz zasady świadczonych usług
1. Firma ServHost w ramach świadczonych usług udostępnia serwis internetowy ServHost.pl
2. Firma ServHost świadczy usługi hostingowe za pośrednictwem serwisu internetowego ServHost.pl wynajmując usługo odbiorcom serwery gier sieciowych oraz dając możliwość wynajęcia usług dodatkowych dla wynajmowanych serwerów gier sieciowych.
3. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub całkowitego wyłączenia z sieci internet serwisu internetowego ServHost.pl na potrzeby prowadzonych prac technicznych oraz konserwacyjnych w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania użytkowników serwisu.
§ 3 - Rejestracja konta
1. Rejestracja konta w serwisie ServHost.pl jest dobrowolna i oznacza ona akceptację w całości niniejszego regulaminu o czym użytkownik jest informowany przed jej dokonaniem.
§ 4 - Warunki umowy
1. Usługo odbiorca ma prawo do zawarcia umowy elektronicznej między firmą ServHost w dowolnym momencie oraz jej zerwania po wygaśnięciu ważności wynajmowanych usług.
2. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia zamówionych usług poprzez ich zablokowanie bez zwrotu kosztów poniesionych przez usługo odbiorcę w przypadku:
2.1. Zmiany parametrów usług mających wpływ na ich cenę lub użycie zasobów procesora lub łącza internetowego bez wiedzy firmy ServHost.
2.2. Usunięcia hasła do połączenia z serwerem w przypadku serwerów rodzaju prywatnego.
2.3. Publicznego udostępniania hasła dostępu do serwerów gier rodzaju prywatnego.
2.4. Wgrywania na przestrzeń dyskową udostępnioną przez firmę ServHost plików niezgodnych z Polskim prawem lub naruszających prawa autorskie.
3. Usługo odbiorca ma prawo do odblokowania usług zablokowanych na podstawie punktu 2 warunków umowy niniejszego regulaminu pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50% wartości zablokowanych usług.
4. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia zamówionych usług po upływie ich ważności, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu lub w przypadku działania na szkodę firmy bez zwrotu kosztów poniesionych przez usługo odbiorcę.
§ 5 - Zamówienia
1. Zamówienie usługi oznacza zawarcie umowy w formie elektronicznej między usługo odbiorcą a firmą ServHost na warunkach niniejszego regulaminu.
2. Usługo odbiorca zobowiązuje się do płatności w wysokości zgodnej z cennikiem w przypadku zamówienia oraz przedłużenia lub zmiany parametrów zamówionych usług.
§ 6 - Płatność
1. Płatność za usługi pobierana jest z góry przy ich zamówieniu, przedłużeniu lub zmianie ich parametrów ze środków zgromadzonych w wirtualnym portfelu.
2. Przed dokonaniem każdej płatności za usługi użytkownik jest informowany o koszcie transakcji.
3. Środki zgromadzone w wirtualnym portfelu nie podlegają wypłacie.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane są za pośrednictwem Centrum rozliczeniowego Dotpay.
§ 7 - Odpowiedzialność
1. Firma ServHost nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Szkody powstałe w wyniku:
1.1.1. Użytkowania serwisu internetowego ServHost.pl lub zamówionych usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
1.1.2. Niekompatybilności oprogramowania zainstalowanego po stronie usługo odbiorcy.
1.1.3. Ingerencji osób trzecich.
1.1.4. Nieodpowiedniego zabezpieczenia lub udostępnienia zarejestrowanego konta.
1.1.5. Kataklizmów.
1.2. Nieprawidłową pracę zamówionych usług z powodu ich niepoprawnej konfiguracji lub modyfikacji.
1.3. Użytkowanie serwisu ServHost.pl niezgodnie z obowiązującym prawem.
§ 8 - Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa autorskie serwisu internetowego ServHost.pl posiada firma ServHost która zabrania kopiowania jego elementów oraz treści.
§ 9 - Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu internetowego ServHost.pl.
2. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu serwisu internetowego ServHost.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą zamieszczane w serwisie internetowym ServHost.pl i będą wchodziły w życie z dniem ich publikacji.
4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian dotyczących regulaminu serwisu internetowego ServHost.pl i zapoznawania się z nimi.
Ostatnia modyfikacja: 02.08.2011 9:31.
» Sprawdź nas
» Infolinia
» Dlaczego my?
» Partnerzy
Copyright © 2009-2021 by ServHost